O mnie

Square

Henryka Wojciechowska

Polska malarka abstrakcyjna i grafik, magister sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. prezentuje malarstwo w konwencji abstrakcjonizmu ekspresyjnego. Odwołuje się do podświadomej ekspresji twórczej, przedstawiając indywidualne emocje w rozciągniętych barwach na dużych i małych powierzchni płótna w technice olejnej i akrylowej. Jej obrazy na dużą skalę wymagają starannego planowania i wielką energię fizyczną. Ona tworzy żywe i teksturowane obrazy, które są tworzone poprzez zastosowanie farby różnymi narzędziami , wyrazistych pociągnięć pędzla, a także rzucanie, rozpryskiwanie i kapiącą z eksplozją kolorów na płótnie, co skutkuje w nagłym uwolnieniem światła i energii.
Henryka przedstawiała swoje prace na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i w USA/Nowy York.

Uczestnictwo w Katalogu , Uniwersytet Śląski w Katowicach „Pokolenia” Katedra Malarstwa, 2012

Uczestnictwo w Katalogu , Uniwersytet Śląski w Katowicach „Pokolenia” Katedra Malarstwa, 2012

Polish abstract painter and graphic artist, master of art from the University of Silesia in Katowice. presents painting in the convention of expressive abstractionism. It appeals to subconscious creative expression, presenting individual emotions in stretched colors on large and small canvas surfaces in oil and acrylic. Her large-scale paintings require careful planning and great physical energy. She creates vivid and textured paintings that are created by applying paint with various tools, expressive brushstrokes, and throwing, splattering and dripping with an explosion of color on the canvas, resulting in a sudden release of light and energy.
Henryka presented her works at many individual and collective exhibitions in Poland and in the USA/New York.

2023 – Wystawa grupowa, Galeria PPP, Bielsko-Biala

2023 – Wystawa grupowa, Galeria Ustka

2022 – Wystawa grupowa, Festiwal Galeria BWA, Bielsko-Biala

2021 Wystawa grupowa, Galeria BWA, Bielsko-Biala

2020 – Wystawa grupowa, 26 – 10 maja, „W symbiozie” Galeria PPP, Bielsko-Biała

2020 – Wystawa grupowa ZPAP, luty, Galeria PPP, Bielsko-Biała2018 – Wystawa grupowa, 10 stycznia – 7 marca, Muzeum Beskidzkie, Wisła, Polska

2018 – Wystawa grupowa, 15-10 stycznia, Pałac Czeczów, Kozy, Polska

2017 – Wystawa grupowa, 13 maja – 18 czerwca, ART SHOW na BWAC , Nowy Jork USA

2017 – Indywidualna wystawa , 4 maja – 30 maja, Galeria Klimat, Nowy Jork, USA2017 – wystawa grupowa, 01–31 lipca, ROK, Bielsko-Biała, Polska

2017 – wystawa grupowa, 13 maja – 18 czerwca, ART SHOW w BWAC, Nowy Jork, USA

2017 – wystawa indywidualna, 04 maja – 30 maja, Galeria Klimat, Nowy Jork, USA

2017 – Wystawa indywidualna, 25 kwietnia – 25 sierpnia, Bielsko-Biała, Polska

2016 –  wystawa zbiorowa, BWAC, 24 września – 15 października , Nowy Jork, USA 

2016 – Wystawa grupowa, 14 czerwca – 14 lipca, Ward Nasse Gallery, Soho, Nowy Jork, USA

2016 – Wystawa grupowa, styczeń / luty, „Kobieta – druk algrafia”, 910 Manhattan, Nowy Jork, USA

2015 – Wystawa grupowa „Mechanizmy w sztuce”, Bielsko-Biała, Polska

2014 – Wystawa zbiorowa na Uniwersytecie Śląskim, Biennale Cieszyn, Polska

2013 – Wystawa zbiorowa na Uniwersytecie Śląskim, Biennale Cieszyn, Polska

2012 – Wystawa grupowa w hotelu Wiedeń, Bielsko-Biała, Polska

2011 – wystawa indywidualna „Kobieta”, Bielsko-Biała

2011 – wystawa zbiorowa „Po plenerowej”, DK Włókniarz, Bielsko-Biała

2010 – Wystawa zbiorowa „Boże Narodzenie” Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała

2010 – Wystawa zbiorowa „Na przekór” Książęcej Beskidzkiej, Jaworzno

2010 – Wystawa zbiorowa „Stare Miasto” Książęca Beskidzka, Bielsko-Biała

2010 – wystawa zbiorowa, Wilkowice

2010 – Wystawa zbiorowa Muzeum „Wenus”, Skoczów

2010 – wystawa zbiorowa „W ramionach Wenus”, Bielsko-Biała

2010 – wystawa zbiorowa ATH, Bielsko-Biała

2010 – wystawa zbiorowa „Kreowanie rzeczywistości”, Dom Kultury, Brzeszcze

2009 – Indywidualna wystawa w restauracji „Nad dachami”, Bielsko-Biała

2008 – Wystawa zbiorowa „Art.-Best”, Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała

2008 – Wystawa zbiorowa „10 zabytków” Włokniarz, Bielsko-Biała